ROBERT HOCH
art & language  -  konkret-konstruktiv 
art & language

 
               konkret-konstruktiv